STRONA GŁÓWNA

  Baza Informacji

  AGROTURYSTYKA
  OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
  GASTRONOMIA
  WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
  TURYSTYKA AKTYWNA
  INNE USŁUGI
Suwalszczyzna - Kartki - Wyślij kartkę ze strony
Legendy i podania ludowe
Ciekawostki kulinarne
Szlaki rowerowe i piesze
Szlaki kajakowe
Wigierski Park Narodowy
Wigry w obiektywie
       
  Miejscowości nadwigierskie:
Wigry
Magdalenowo
Stary Folwark
Gawrych Ruda
Płociczno
Krzywe

MAGDALENOWO

Brzeg jeziora Wigry przy wsi Magdalenowo - widok na groblę łączącą półwysep Wigierski - widać wpływ rzeczółki płynącej w kanale pod asfaltem   Wieś została założona między 1682 a 1690 rokiem przez kamedułów, w celu osadzenia w niej rzemieślników potrzebnych do budowy kościoła i klasztoru. Pierwotnie zwała się Magdalenów. Nazwę swą wzięła od zbudowanego tu przez zakonników kościoła parafialnego. Niestety dziś już nie istniejącego. W 1880 r. wieś liczyła 26 domów i aż 215 mieszkańców - gdy obecnie 8 gospodarstw i kilka domów letniskowych. Tuż obok wsi, na wzgórzu znajduje się jeden z najładniej usytuowanych na Suwalszczyźnie cmentarzy - z widokiem na jezioro i klasztor. Cmentarz został założony w XVIII wieku.

    Magdalenowo jest jakby przedsionkiem wsi Wigry i klasztoru. Ze swą drewnianą nadjeziorną zabudową przypomina czasy, które dawno już minęły.
    Na gruntach Magadalenowa i pobliskich Burdyniszek, na przesmyku między jeziorami Wigry i Dowcień, odkryto zespół stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Natrafiono na pozostałości obozowisk kultur późnego paleolitu i mezolitu, a także relikty neolitycznej kultury amfor kulistych i na ślady osadnictwa z późniejszych epok.

    

     

SklepSzlaki pieszeSzlaki wodneKwatery prywatne

phone area code
087


Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"
  © suwalszczyzna.com.pl  © wigry.net.pl