STRONA GŁÓWNA

  Baza Informacji

  AGROTURYSTYKA
  OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
  GASTRONOMIA
  WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
  TURYSTYKA AKTYWNA
  INNE USŁUGI
Suwalszczyzna - Kartki - Wyślij kartkę ze strony
Legendy i podania ludowe
Ciekawostki kulinarne
Szlaki rowerowe i piesze
Szlaki kajakowe
Wigierski Park Narodowy
Wigry w obiektywie
       
  Miejscowości nadwigierskie:
Wigry
Magdalenowo
Stary Folwark
Gawrych Ruda
Płociczno
Krzywe
 

Wigierski Park Narodowy

<-Mapa
Utworzono: 1989 r.
Powierzchnia: 14.956 ha
Zbiorniki wodne: 45 - o łącznej powierzchni 28 km2
Największe jezioro: Wigry
Największa rzeka: Czarna Hańcza
Długość szlaków turystycznych lądowych: 150 km

Informacje ogólne o Parku

Centralną częścią Parku jest jezioro Wigry, wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Poszczególne jeziora Parku różnią się między sobą pod względem troficzności wód. Specyficzną grupę stanowią jeziorka - suchary. Te śródleśne zbiorniki o brązowej, mało przeźroczystej wodzie i dużą ilością substancji organicznych są niezwykle pięknymi tworami natury.
Niektóre z obecnych jezior kompleksu Wigierskiego były zatokami Wigier, które w wyniku zarastania roślinnością wodną i wypełnienie szczątkami roślin i zwierząt uległy oddzieleniu od głównego jeziora. Tak m.in. powstały: Muliczne, Okragłe, Długie, Białe Wigierskie, Kriszyn, Zakąty (Klonek), Leszczewek i inne.
Główną rzeką WPN jest Czarna Hańcza. Drugą co do wielkości rzeczka Kamionka, a następnie Wiatrołuża i Maniówka.

Flora Parku jest bardzo bogata. Liczy ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, około 170 gatunków maszaków i 300 porostów oraz wiele gatunków grzybów, śluzowców i glonów. Spośród drzew najliczniej występuje sosna i świerk. Oprócz nich także brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, dąb szypułkowaty, lipa drobnolistna i inne.

Fauna Parku jest charakterystyczna dla obszaru Puszczy Augustowskiej. Występują tu wilki, rysie, łosie, jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny i wiewiórki. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem, będącym symbolem WPN jest bóbr. Zaobserwowano także tutaj 195 gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych. Najliczniejszymi są: kaczka krzyżówka, łyska, perkoz, mewa, rybitwa, gągoł, łabędż.

Na terenie WPN znajdują się różne zabytki archeologiczne. Najstarsze z paleolitu - kamienne narzędzia - świadczą o momencie pojawienia się, po ustąpieniu lądolodu, pierwszych ludzi.
Cennym obiektem zabytkowym jest zespół poklasztorny Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istaniała tu osada Wigran.
Obecnie w odbudowanych i odnowionych po zniszczeniach wojennych obiektach poklasztornych mieści się Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także muzeum pobytu Papieża Jana Pawła II na Wigrach.

Turystyka

Na potrzeby ruchu turystycznego zostały opracowane przez Park specjalne ścieżki edukacyjne: LAS, SUCHARY, PŁAZY, JEZIORA, PUSZCZA. Ruch turystyczny odbywa się także po:

 • wyznaczonych szlakach,
 • istniejących drogach publicznych:
  • drodze wojewódzkiej (Suwałki-Sejny),
  • drogach powiatowych
  • gęstej sieci dróg gminnych.
Ważne informacje turystyczne:
 • Na terenie Parku obowiązuje karta wstępu.
 • Podróże na szlakach turystycznych mogą odbywać się przez cały rok od świtu do zmierzchu.
 • Akweny udostępnione dla turystów i wędkarzy to: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k.Bryzgla, Leszczewek, Postaw i rzeka Czarna Hańcza poniżej Wigier. Z penetracji wyłączone są strefy nadbrzeżne jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od wpływu rzeki Czarnej Hańczy do Wigier, aż do półwyspu Łysocha.
 • Wyżej wymienione - udostępnione wody WPN można zwiedzać: kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.
 • Sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca.
 • Wędkowanie może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji, którą wykupuje się w siedzibie WPN. Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące w danym roku.

OPŁATY TURYSTYCZNE NA 2003 r. *żródło WPN

 
Karty wstępu do WPN
1 Wstęp jednorazowy ważny 1 dzień
2,00 zł
2 Wstęp jednorazowy dla dzieci i młodzieży uczącej się do 23 roku życia, rencistów, emerytów
1,00 zł
3 Karta dwutygodniowa
6,00 zł
4 Karta miesięczna
10,00 zł
5 Karta wstępu dla załóg jednostek żaglowych od 1.06-31.10:
kabinowych - 60,00 zł
odkrytych - 40,00 zł
6 Karta wstępu dla załóg jednostek żaglowych za 1 miesiąc
kabinowych - 40,00 zł
odkrytych - 25,00 zł
7 Karta wstępu dla załóg jednostek żaglowych za okres do 14 dni
kabinowych i odkrytych
20,00 zł
 
Przewodnik po WPN
1 Za godzinę pracy (min. 2 godziny)
26 zł+7%VAT
2 Za godz. pracy w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim)
32 zł+7% VAT
3 Prelekcja w sali wystawowej -1 godzina
10 zł+7% VAT
4 Pokaz slajdów, filmów w godz. 7.00-15.00 w dni robocze
12 zł+7% VAT
5 Pokaz slajdów, filmów po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy (min. 2 godz )
25 zł+7% VAT

 

KĄPIELISKA - PLAŻE
Gawrychruda (jez. Wigry)
Krzywe (jez. Czarne)
Stary Folwark (jez. Wigry)

POLA NAMIOTOWE
•Maćkowa Ruda
•Wysoki Most- "Bindużka", "Gremzdówka",
•Zakąty - "Jastrzęby"

WYSTAWY: Etnograficzna "Ocalić od zapomnienia" - Krzywe 82,
Rejs po jez. Wigry - statek TRYTON - szlak 15 km

 

 
  © suwalszczyzna.com.pl  © wigry.net.pl